Brief strony internetowej

Poniższy brief pozwoli mi wstępnie poznać wymagania dotyczące stworzenia strony internetowej. Wszelkie informacje zawarte w dokumencie objęte są klauzulą poufności i wykorzystane zostaną jedynie w firmie Open-Way Łukasz Sarnecki do opracowania i przygotowania oferty. W razie jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Wypełnienie jak największej ilości pól ułatwi mi drogę wyceny i realizacji projektu.